Начало / Връщане на продукт

Връщане на продукт

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР И УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА ЗА ОТКАЗ


   

  I. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА
  1. В качеството си на потребител Вие разполагате с право да се откажете от сключения между Вас и „КОКОАУТО БГ“ ЕООД договор, без да посочвате причини за това в срок до 14 дни от датата на получаване на стоката. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщение относно упражняване на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаване на стоката). След като ни уведомите за отказа си, Вие разполагате с 14-дневен срок да изпратите стоките до нас.
  Имайте предвид, че разходите за връщане на стоките към нас са за Ваша сметка.

  2. За да върнете/замените закупена на www.kokoauto.bg стока, тя трябва да отговаря на определени условия, подробно описани в чл. 62 на Общите условия. А именно:
  2.1 Стоката трябва е с ненарушен търговки вид и без липсващи части;
  2.2 Стоката трябва да е в своята оригинална опаковка (кутия или друга оригинална опаковка), всички придружаващи етикети и стикери трябва да са непокътнати и по техните места;
  2.3 Да не е употребявана и/или монтирана;
  2.4 Да не е увредена/счупена при транспорт. В случай, че се установи повреда на пратката при получаване от куриер се съставя констативен протокол в присъствието на куриера. В случай, че транспортния дефект се установи в последствие продуктът не подлежи на връщане/замяна.
  2.5 Да бъде придружена с всички съпътващи документи – касова бележка/разписка за пощенски паричен превод, издадена от куриер, или фактура, гаранционна карта, указания за употреба и всички други прилежащи към оригиналната опаковка документи;
  Неизпълнението на което и да е от горепосочените условия, може да доведе до отказ за удовлетворяване на желанието за връщане/замяна на стоката.
  3. При получаване на върнатата стока от „КОКОАУТО БГ“ ЕООД се проверява дали същата отговаря на горепосочените условия за връщане. В случай че бъде установено, че стоката не отговаря на вида, в който е била изпратена на купувача, то „КОКОАУТО БГ“ ЕООД си запазва правото да откаже удовлетворяване на отказа и приемането на стоката.
  4.В 14-дневен срок от датата, на която сте ни уведомили за отказа си следва да изпратите стоката/ите на адрес: гр. София 1202, ул. „Козлодуй“ № 2А. Право на Потребителя е да избере дали да донесе стоката лично на горепосочения адрес или да използва куриер. За улеснение на своите клиенти  „КОКОАУТО БГ“ ЕООД предоставя възможност стоката да бъде изпратена и до следните офиси на куриери:

  Офис на Speedy: [859] град София, ул. „Козлодуй“ № 55;
  Офис на Еконт: град София, ул. „Козлодуй“ 8;


  Моля НЕ изпращайте стоки без предварително да сте ни уведомили за това Ваше желание.

  5. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на посочения по-горе адрес без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от сключения договор.
  6. Ако се откажете от настоящия договор, Ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас ( с изключение на разходите платени за доставката на стоката до Вас и разходите по последващото връщане на стоката към „КОКОАУТО БГ“ ЕООД), без неоправдано забавяне в 14-дневен срок от получаване на стоката.
  7. Ще извършим възстановяването на платената от Вас сума, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция (когато е възможно), освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Възстановяването на заплатени от Вас суми няма да бъде свързано с допълнителни разноски за Вас.
  8. Правото си на отказ можете да упражните с недвусмислено изявление, изпратено от Вас по електронен път чрез изпращане на e-mail на адрес kokoautobg@abv.bg. Правото си на отказ можете да упражните и лично, посещавайки адреса на обекта на Търговеца, както следва гр. София 1202, ул. „Козлодуй“ № 2А чрез депозиране на попълнен формуляр за отказ или чрез устно изразяване на това Ваше желание, за което ще съставим съответния формуляр, който Вие ще подпишете. В този случай, когато формуляра се депозира на място в обекта на Търговеца, може да предадете стоката в момента на заявяване на желанието за отказ.
  9. На сайта е предоставен стандартен Формуляр за отказ, който е създаден за Ваше улеснение и използването му е препоръчително, но не е задължително. Този формуляр съответства на образеца, предвиден в Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т.8 от ЗЗП. В случай че предпочитате можете да използвате друг стандартен формуляр за отказ, както и да отправите изявление в свободна форма, като задължително включите следната информация:

  * Номер и дата на поръчката;
  * Дата на получаване на стоките;
  * Стойност на поръчката;
  * Описание на върнатите стоките (каталожен номер, наименование, брой);
  * Две имена
  * Адрес
  * Тел. номер
  * E-mail
  * Дата
  * Подпис (само в случай на подаване на изявление на хартиен носител).


  Формулярът следва да бъде изпратен/депозиран на следния адрес: гр. София 1202, ул. „Козлодуй“ № 2А или електронно чрез изпращането му на e-mail адрес: kokoautobg@abv.bg.

  II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
  1. Посочете номера и датата на поръчката, както и датата, на която Вие или трето лице посочено от вас, различно от превозвача, сте влезли във владение на стоките;
  2. Опишете стоките, които връщате (каталожен номер и наименование) и тяхната стойност;
  3. Ако желаете може да посочите и причина за връщане на стоките;
  4. Попълнете две имена и адрес, както и телефонен номер и електронен адрес;
  5. Посочете дата и населено място;
  6. Подпишете заявлението, когато го подавате на хартиен носител.

  Стандартен формуляр за отказ можете да изтеглите [тук].  За повече информация можете да се запознаете с Общите условия на  „ КОКОАУТО БГ “ ЕООД  [тук].
  В случай че имате нужда от съдействие относно попълването на формуляра, можете да се свържете с нас на телефонните номера посочени в раздел Контакти или на електронен адрес: kokoautob
  g@abv.bg.

   

quality Гарантирано качество consulting Безплатна консултация lowPrice Гарантирано ниски цени customers 100% доволни клиенти delivery Проверка на пратката